De op deze website getoonde informatie wordt door Maritime Delta met zorg samengesteld, toch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Maritime Delta verstrekt door middel van deze site louter informatie over producten die door Maritime Delta worden aangeboden. Wijzigingen van deze website kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Maritime Delta aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.

Maritime Delta aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Maritime Delta opgenomen informatie en tarieven.

Maritime Delta aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de sites die niet door Maritime by Holland worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Maritime Delta.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Maritime Delta of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeelte te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maritime Delta.