Innovatie

Maritieme bedrijven uit de regio zijn op veel gebieden toonaangevend in de wereld, mede omdat ze erg innovatief zijn. De volgende instrumenten, faciliteiten en diensten zijn beschikbaar om innovatie te bevorderen:.

Financieringsinstrumenten voor innovatie

Innovatieprojecten vereisen altijd een investering. Op deze pagina staat een overzicht van verschillende actuele financieringsinstrumenten die beschikbaar zijn voor het MKB.

Overzicht faciliteiten

In de regio zijn verschillende faciliteiten beschikbaar voor de ontwikkeling van (maritieme) innovaties. Dit kan variëren van marktonderzoek tot prototype ontwikkeling en test locaties. Hier vindt u een overzicht van een groot deel van deze faciliteiten.

MKB consulent

De MKB-consulent helpt het MKB in de regio met hun innovatievraagstukken. Deze consulent is continu in gesprek met maritieme bedrijven en verbindt deze aan partijen die hen verder kunnen helpen. Dat kunnen intermediairs zijn, maar vooral ook andere MKB, ‘anchor companies’, of onderwijsinstellingen en studenten. De MKB-consulent wijst ondernemers ook op de samenwerkings- en financieringsmogelijkheden die vanuit de Topsectoren voor de maritieme sector beschikbaar zijn.