Financieringsinstrumenten

Een overzicht van financieringsinstrumenten voor MKB in de maritieme sector:

Instrumenten van Topsector Water:

Joint Industry Projects:
Onderzoeksprojecten waarbij bedrijven in samenwerking met onderzoeksinstellingen tot nieuwe kennis komen. De subsidiebijdrage (TKI toeslag) is afhankelijk van het type project (fundamenteel, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling).

MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT):
Met de MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT) stimuleert het ministerie van Economische Zaken mkb-ondernemers om binnen de topsectoren samen te werken en te innoveren. Hierdoor kunnen mkb-bedrijven makkelijker meedoen met gezamenlijke projecten van overheid en wetenschap. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.
Lees hier meer over MKB-innovatiestimulering Topsectoren.

Instrumenten van de Rijksoverheid:

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en Research & Development aftrek (RDA).
Beide mogelijkheden voor ondernemers om, via verlagen van de loonkosten of gebruik te maken van een aftrekpost bij belastingaangifte voor kosten en uitgaven voor project (zoals prototypes en onderzoeksapparatuur), de kosten van innovatie te drukken.
Lees hier meer over WBSO & RDA.

Innovatiekrediet via het Innovatiefonds MKB+
De financiering van het Innovatiekrediet komt vanuit het Innovatiefonds MKB+. Een fonds met een revolverend karakter voor de financiering van risicovolle innovatie. MKB kan met het innovatiekrediet een percentage van de ontwikkelingskosten van een project financieren. Onder de ontwikkelingskosten vallen: eigen loonkosten, materialen, uitbestedingskosten en kosten van octrooiaanvragen.
Lees hier meer over Innovatiekrediet via het Innovatiefonds MKB+.

MKB-instrument van Horizon 2020
Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Nieuw daarin is het ‘SME instrument’ voor innovatieve MKB ondernemers. Dit is een subsidie die MKB ondernemers ondersteunt bij de ontwikkeling van innovatieve producten of diensten en het verkennen van afzetmarkten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.
Lees hier meer over het SME-instrument van Horizon 2020.

Regionale subsidies:

MKB-katalysatorfonds Drechtsteden
Het MKB-Katalysatorfonds stimuleert en ondersteunt de concretisering van innovatieve ideeën voor de (maritieme) maakindustrie van de Drechtsteden in de eerste fases van innovatie.
Lees hier meer over MKB-katalysatorfonds Drechtsteden.

Overige stimuleringsregelingen:

MKB krediet via Qredits
Kredietorganisatie gefinancierd door Ministerie van Economische Zaken in samenwerking met diverse verzekeraars en banken. Het betreft zakelijke leningen. Zowel startende als bestaande ondernemers die niet bij de bank terecht kunnen, komen hiervoor in aanmerking.
Lees hier meer over Qredits.

Stimuleringsregeling Duurzame Initiatieven Rotterdamse haven
Uitvoering van projecten in het Rotterdamse havengebied die bijdragen aan de verduurzaming van de havenlogistiek van het Rotterdamse haven en industrieel complex. In aanmerking komen samenwerkingsverbanden bestaand uit twee of meer ondernemingen, waarvan ten minste één operationeel is binnen het complex en één onderneming gerelateerd is aan het goederen vervoer naar het achterland.
Lees hier meer over stimuleringsregeling Duurzame Initiatieven Rotterdamse haven.

Investeringsfonds InnovationQuarter
Veel innovatieve bedrijven hebben vroeg in hun levensfase behoefte aan investeringen om hun producten of diensten naar de markt te brengen. InnovationQuarter participeert in Zuid-Hollandse bedrijven die klaar staan om hun ambities waar te gaan maken. Met kapitaal, netwerken, kennis en een lange termijn commitment als actief betrokken aandeelhouder.
Lees hier meer over het investeringsfonds van InnovationQuarter.

Investeringsfonds UNIIQ
UNIIQ is een investeringsfonds van € 22 mln. gericht op de proof-of-concept fase. UNIIQ helpt ondernemers in Zuid-Holland om hun unieke innovatie sneller naar de markt te brengen. Ze bieden ondernemers het startkapitaal om hun plannen te realiseren en de meest risicovolle fase van concept tot veelbelovend bedrijf te overbruggen.
Lees hier meer over het investeringsfonds UNIIQ.