Onderwijs en Arbeidsmarkt

In de regio Zuid-Holland worden vanuit de partners van Maritime Delta de volgende initiatieven ontwikkeld om de arbeidsmarkt aan het maritieme bedrijfsleven te verbinden:

Centrum voor Innovatief Vakmanschap

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water/Maritieme Techniek is het centrum voor intensieve samenwerking van het bedrijfsleven met de kennis- en opleidingsinstellingen om de innovatiekracht van het thema Maritieme Techniek te vergroten en de toestroom van hoogwaardig gekwalificeerde medewerkers te bevorderen. >

Centre of expertise

Het Centre of Expertise is een samenwerkingsverband waarin onderwijsinstituten, het bedrijfsleven en onderzoekscentra gezamenlijk werken aan een competitieve, duurzame en innovatieve havenstad Rotterdam >

TechniekDock

TechniekDock is een programma voor kinderen, om deze via activiteiten bekend te maken met techniek en de maritieme sector. TechniekDock wordt gehouden in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. >

Game On

Game On wordt georganiseerd door Bureau Onderwijs en Arbeidsmarkt met als doel om kinderen en hun directe omgeving te enthousiasmeren. >

HBO Maritieme Delta

HBO Maritieme Delta is een programma om technische HBO’ers door middel van uitdagende stages en duaal trajecten te verbinden aan maritieme MKB’ers in de regio. >

Bedrijfsbezoeken

Deze campagne is bedoeld om scholen bekend te maken met havenexcursies als middel, om de haven te beleven en om kennis op te doen en over te dragen. >

Maritime Innovation Experience

Tijdens het event Maritime Innovation Experience kunnen studenten kennis maken met de innovatieve kant van de maritieme sector. >

Masterclass

Masterclasses zijn bedoeld voor jonge ambitieuze professionals in de Rotterdamse haven en scheepvaart. >

Speeddate

Speeddates zijn gefaciliteerde ontmoetingen tussen het bedrijfsleven en studenten en vinden plaats bij de Rotterdam Mainport University. >