Bedrijfsbezoeken

De gemeente Dordrecht vindt het belangrijk dat inwoners van Dordrecht en de regio Drechtsteden bekend raken met de haven. Met het wel en wee in de haven maar ook met de mogelijkheden van werkgelegenheid en carrièrekansen. Om dat te bereiken wordt een Haven Educatie Programma opgesteld.

Dit programma is bestemd voor 1000 leerlingen in het primair- en voortgezet onderwijs in Dordrecht en de Drechtsteden. De leerlingen krijgen gastlessen en een excursie in de havens aangeboden en bezoeken dan enkele havengerelateerde bedrijven.

bedrijfsbezoeken2

bedrijfsbezoeken1

Deze campagne is bedoeld om scholen bekend te maken met havenexcursies als middel, om de haven te beleven en om kennis op te doen en over te dragen. Voor 2013 worden deze excursies gratis aangeboden door de betrokken partijen.

Het is de bedoeling dat daarna de scholen op eigen kracht deze kennismaking voort zetten.
Dit programma wordt mogelijk gemaakt door samenwerking tussen de gemeente Dordrecht, het Havenbedrijf, Werkgevers Drechtsteden en EIC-Mainport.