Centre of Expertise

Rotterdam is een van de belangrijkste havens van de wereld en het grootste logistieke en industriƫle knooppunt in Europa, met een sterk maritiem cluster. Op korte- en langetermijn is de vraag naar voldoende gekwalificeerde technische professionals op mbo en hbo-niveau urgent. Het tekort aan gediplomeerde schoolverlaters bedraagt op dit moment reeds 1000 per jaar, waarvan ca. 250 op hbo-niveau.

Om deze en andere maritieme uitdagingen aan te gaan, focust het Centre of Expertise Sustainable Mainport Innovation zich op:

  • Het vergroten van de instroom van havengerelateerde (techniek) hbo-opleidingen
  • Het vernieuwen en verdiepen van havengericht hbo-onderwijs door het beschikbaar stellen van extra menskracht en faciliteiten met inzet van het bedrijfsleven
  • Het vergroten van de uitstroom van hbo-studenten naar havengerelateerde bedrijven
  • Het versterken van het (duurzaam) innovatievermogen van bedrijven in Mainport Rotterdam door kennisdeling van praktijkgericht onderzoek
  • Het versterken en uitbreiden van de faciliteiten, infrastructuur en netwerken om kennisvalorisatie, duurzame innovatie en ondernemerschap in Mainport Rotterdam te stimuleren en te versnellen.