Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV)

De STC-Group, het Da Vinci College, de gemeente en het bedrijfsleven hebben zich eensgezind gecommitteerd aan het CIV: Met Maritieme Techniek naar de Top!

De langetermijnvisie van het CIV is de innovatiekracht van de sector te vergroten en de toestroom van hoogwaardig gekwalificeerde medewerkers te bevorderen. De focus ligt daarbij op de reeds sterk ontwikkelde scheepsbouwsector en de al aanwezige opleidingsinfrastructuur in deze regio. De combinatie van de STC-Group, als vakinstelling voor de Scheepvaart en Transport die zich richt op maritieme techniek voor de scheeps- en jachtbouw, de waterbouw en de offshore en het Da Vinci College dat zich toelegt op de maritieme toeleveranciers is een ijzersterke combinatie.

De meerwaarde van deze samenwerking is in dit geval meervoudig: er vindt een uitgekiende afstemming en wisselwerking plaats van de opleidingen met het bedrijfsleven. Dit leidt tot meer MBO-deelnemers én innovatie. Deze wordt versterkt door de multidisciplinaire aanpak tussen MBO-deelnemers, docenten én bedrijfsleven binnen het thema Ship Life Cycle.

Download hier het businessplan