Over Maritime Delta

Doelstellingen

Maritime Delta is een samenwerkingsverband van bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen in de maritieme delta, het gebied van Tweede Maasvlakte tot en met Gorinchem en Werkendam. Met elkaar willen we de maritieme sector verder versterken door ons in te zetten voor drie thema’s:

Innovatie

De grote en internationaal opererende maritieme bedrijven zijn op veel gebieden toonaangevend in de wereld, ook omdat ze erg innovatief zijn. Deze bedrijven zijn meestal ook, samen met de maritieme kennis- en onderzoeksinstellingen, betrokken bij (bijvoorbeeld) het Topsectorenbeleid. Maar voor een innovatief cluster is juist ook de creativiteit en flexibiliteit van innovatief MKB noodzakelijk. En juist binnen deze groep vallen nog veel innovatie-kansen te ontsluiten. Maritime Delta zet zich ervoor in om het innovatievermogen van het MKB te vergroten door het helpen van starters met een MKB-consulent en het organiseren van zogenaamde ideecafe’s, workshops voor maritieme bedrijven over een actueel thema.

Onderwijs & Arbeidsmarkt

Een sterke sector valt of staat met haar belangrijkste grondstof: het beschikbare talent. Er is in de maritieme sector een stevig tekort aan goed opgeleide technische vakmensen en professionals. Daarom zijn er in de martitieme sector ook nieuwe initiatieven opgestart om excellente maritiem-technische opleidingen te creëren en gezamenlijk de in- en uitstroom van de opleidingen te vergroten. Of om – en bijscholingsmogelijkheden aan te bieden voor talent uit andere sectoren. Daarnaast gaan we ons er met elkaar voor inspannen dat bedrijven en onderwijsinstellingen steeds intensiever met elkaar samenwerken.

Binnen Maritime Delta organiseren we deze verbindingen en realiseren we het wederzijdse commitment van bedrijven en onderwijsinstellingen om gezamenlijk te zorgen voor uitstekend onderwijs en voldoende scholieren en studenten op alle niveaus.

Branding & Acquisitie

Het hart van de maritieme sector bevindt zich in de maritieme delta. Een sector om trots op te zijn. Wereldleider op veel gebieden, met toonaangevende en hoog innovatieve bedrijven die over de hele wereld actief zijn. We dragen het alleen nog niet zoveel uit. Daarom hebben de partners in de maritieme sector met elkaar afgesproken om zoveel mogelijk gezamenlijk naar buiten te treden als ‘Maritime Delta’. Om aan zoveel mogelijk betrokkenen te laten zien wat een geweldige sector het is. Aan investeerders, ondernemers, bestuurders. Maar ook aan scholieren en studenten die voor deze sector kunnen gaan kiezen. En natuurlijk hun ouders, die invloed hebben op deze keuzes. Daarbij afgesproken dat we in het beeldmerk voor Maritime Delta goed aansluiten bij het beeldmerk en de ‘merknaam’ van de gehele Nederlandse maritieme sector: ‘Maritime by Holland’.

Daarnaast ligt er een kans in het signaleren van de ruimte en kans om voor de maritieme sector gericht (buitenlandse) bedrijven naar deze regio aan te trekken middels acquisitie. Hiervoor ligt de ontwikkeling en uitvoering van een gezamenlijke plan met verschillende organisaties om (buitenlandse) bedrijven naar deze regio aan ten grondslag.

Op deze drie thema’s bundelen we binnen Maritime Delta onze krachten, delen we onze kennis en trekken we samen op. We zorgen ervoor dat onze activiteiten elkaar zo veel mogelijk versterken en waar nodig ontwikkelen we nieuwe activiteiten. Iedereen draagt bij: overheden faciliteren, bedrijven investeren in innovatie en onderzoek, het onderwijs investeert in activiteiten die de in- en uitstroom uit maritiem technische opleidingen vergroten, het curriculum versterken en de aansluiting op de arbeidsmarkt optimaliseren.